मंगला गौरी स्तोत्रं mangala gauri stotram

मंगला गौरी स्तोत्रं


ॐ रक्ष-रक्ष जगन्माते देवि मङ्गल चण्डिकेहारिके विपदार्राशे हर्षमंगल कारिके


हर्षमंगल दक्षे च हर्षमंगल दायिकेशुभेमंगल दक्षे च शुभेमंगल चंडिके


मंगले मंगलार्हे च सर्वमंगल मंगलेसता मंगल दे देवि सर्वेषां मंगलालये


पूज्ये मंगलवारे च मंगलाभिष्ट देवतेपूज्ये मंगल भूपस्य मनुवंशस्य संततम्


मंगला धिस्ठात देवि मंगलाञ्च मंगलेसंसार मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणाम्


देव्याश्च मंगलंस्तोत्रं यः श्रृणोति समाहितःप्रति मंगलवारे च पूज्ये मंगल सुख-प्रदे


तन्मंगलं भवेतस्य न भवेन्तद्-मंगलम्


वर्धते पुत्र-पौत्रश्च मंगलञ्च दिने-दिने


मामरक्ष रक्ष-रक्ष ॐ मंगल मंगले

इति मंगलागौरी स्तोत्रं सम्पूर्णंटिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

प्राचीन पूजा विधि

विन्ध्यवासिनी स्तुति